top of page

Vilkår

Kjøp av trening
All kjøp av trening er personlig og kan kun benyttes av den som originalt var tilment treningen ved kjøp. Ubenyttet trening kan ikke overtas av andre. Det kan gjøres unntak ved særskilte anledninger. Planlagt fraflytting, ferie/reise o.l. er ikke godkjente årsaker.


Timeplan og Endringer
Motus forbeholder seg retten til å endre på timeplanen for kurs ved behov.


Alkohol og rus
Motus Studio har nulltoleranse for all form for bruk av rusmidler i forkant av, eller under, kurs hos oss. Vedmistanke om alkoholpåvirkning eller annen ruspåvirkning under kurs vil vedkommende bli bedt om å forlate kurset. Slike tilfeller gir ikke refusjonsrett for tapt trening.


Helse og sikkerhet
Luftakrobatikk er fysisk anstrengende og kan foregå høyt oppe i luften. Dette medfører risiko for skade. Risikoen er minimal dersom instruktørens retningslinjer følges. Under trening med instruktør plikter deltaker å følge instruktørens retningslinjer og veiledning rundt personlig sikkerhet, samt å behandle utstyret, andre deltakere på kurset og instruktøren med respekt. Instrukrøren kan be deltakere som ikke følger disse retningslinjene om å forlate kurset. Tapt trening grunnet slike situasjoner gir ikke rett til refusjon.

Vi anbefaler deg å konsultere lege dersom du har skader eller smerter, og er usikker på om det er greit å trene med disse. Informer gjerne din instruktør om skader/begrensninger før klassen begynner.


Egentrening

Egentrening er et tilbud eksklusivt for medlemmer i Motus IL. For å delta på egentrening må man ha deltatt på og bestått sikkerhetskurset og fått utstedt Flykortet. Man må være fylt 18 år for å kunne få flykortet. Det er også mulig å delta på egentrening uten å ha Flykortet dersom:

  1. Man har blitt klarert for dette av en instruktør hos Motus IL.

  2. Det er en instruktør tilstede på egentreningen.Regler for egentrening:

  1. Det er ALDRI lov å trene alene.

  2. Egentrening skjer på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for å varme opp, utvise forsiktighet under treningen, samt ta hensyn til eget nivå og egne grenser.

  3. Tidspunkt for egentrening avtales i Discorden til Motus IL i kanalen for egentrening. Det bør velges et tidspunkt/en dag som passer flest mulig. Salen (Gryten) bookes ved å kontakte Fysak direkte.

  4. Dersom man blir forhindret fra å møte på avtalt egentrening, må man gi beskjed om dette. Hvis dere bare var to som var påmeldt egentrening på det avtalte tidspunktet, må beskjeden gis direkte til den gjenværende så snart som mulig. 

  5. Motus sitt utstyr skal ikke benyttes av utenforstående personer (f.eks. venner, familie, kjærester).

  6. Alle som deltar på egentrening, skal hjelpe til med rigging og rydding. Pass særlig på å hjelpe til med dette dersom du kommer sent eller går tidlig.

Tilbudet om egentrening er tillitsbasert og vi er avhengige av at reglene blir fulgt. Dersom det
oppdages at noen av reglene blir brutt vil tilbudet kunne bli fjernet for alle elever umiddelbart.

Angrerett
Ved påmelding eller kjøp av trening (kurs/workshops/egentrening) via nett gjelder Angrerettloven.

bottom of page