top of page

Vilkår

Kjøp av trening
All kjøp av trening er personlig og kan kun benyttes av den som originalt var tilment treningen ved kjøp. Ubenyttet trening kan ikke overtas av andre. Det kan gjøres unntak ved særskilte anledninger. Planlagt fraflytting, ferie/reise o.l. er ikke godkjente årsaker.


Timeplan og Endringer
Motus forbeholder seg retten til å endre på timeplanen for kurs ved behov.


Alkohol og rus
Motus Studio har nulltoleranse for all form for bruk av rusmidler i forkant av, eller under, kurs hos oss. Vedmistanke om alkoholpåvirkning eller annen ruspåvirkning under kurs vil vedkommende bli bedt om å forlate kurset. Slike tilfeller gir ikke refusjonsrett for tapt trening.


Helse og sikkerhet
Luftakrobatikk er fysisk anstrengende og kan foregå høyt oppe i luften. Dette medfører risiko for skade. Risikoen er minimal dersom instruktørens retningslinjer følges. Under trening med instruktør plikter deltaker å følge instruktørens retningslinjer og veiledning rundt personlig sikkerhet, samt å behandle utstyret, andre deltakere på kurset og instruktøren med respekt. Instrukrøren kan be deltakere som ikke følger disse retningslinjene om å forlate kurset. Tapt trening grunnet slike situasjoner gir ikke rett til refusjon.

Vi anbefaler deg å konsultere lege dersom du har skader eller smerter, og er usikker på om det er greit å trene med disse. Informer gjerne din instruktør om skader/begrensninger før klassen begynner.


Egentrening
Egentrening er et tilbud eksklusivt for personer som har deltatt på vårt sikkerhetskurs og har fått
utstedt Flykortet. Personer som har fått utstedt Flykortet kan kjøpe klippekort på egentrening. Deltaker fyller selv ut datoene for hver egentrening på klippekortet, og leverer dette tilbake til en instruktør når det er brukt opp. Det er ikke mulig å kjøpe nytt klippekort før det forrige er fyllt ut og levert inn.

Klippekort er gyldige i ett år fra kjøpsdato. Tidspunkt for egentrening og booking av sal til dette må avtales direkte med Fysak (se Fysak sine nettsider). Det er ønskelig at elever som benytter seg av egentrening inviterer de andre kursdeltakerne med seg. På denne måten får flere mulighet til å benytte seg av egentreningstilbudet og vi unngår å oppta salen i Fysak for ofte.


Regler for egentrening:
1) Det er ALDRI lov å trene alene.
2) Motus sitt utstyr skal ikke benyttes av utenforstående personer (eg. venner, familie, kjærester) som ikke har Flykortet samt klippekort.
3) Det skal gis beskjed til Motus hver gang vårt utstyr blir benyttet til egentrening. En måte å gjøre dette er å legge ut innlegg i et digitalt samlingspunkt for deltakerne, der instruktører også er med.

Tilbudet om egentrening er tillitsbasert og vi er avhengige av at reglene blir fulgt. Dersom det
oppdages at noen av reglene blir brutt vil tilbudet kunne bli fjernet for alle elever umiddelbart.

Angrerett
Ved påmelding eller kjøp av trening (kurs/workshops/egentrening) via nett gjelder Angrerettloven.

VILKÅR: About
bottom of page