top of page

FLYKORTET

Flykortet er et sikkerhetskurs som alle må ta, og bestå, for å få lov til å trene silks i Fysak uten instruktører tilstede. Dette er både for å gjøre det tryggere, og for å kunne åpne tilbudet til akrobater som ikke er elever hos oss.

Sikkerhetskurset har vi valgt å kalle for "Flykortet", og det fungerer litt slik som Brattkortet gjør for klatring idag. For å kunne delta på kurset, må man ha gått på et helt semesterkurs hos oss med tilnærmet fullt oppmøte, eller ha tilsvarende ferdigheter. Aldersgrensen er 15 år.


Det er ikke mulig å benytte seg av egentrening hvis man ikke har tatt og bestått dette kurset! Dette gjelder uansett hvor hvor mye erfaring man har i Silks, fra oss eller andre steder, og hvor godt man kan riggingen av vårt utstyr.


Kurset vil bli satt opp omtrent én gang i semesteret, eller etter behov.


Kurset tar ca 2 timer og inneholder følgende:

  • Teoretisk del om generell rigging og sikkerhet

  • Hvordan vi rigger vårt utstyr i Fysak

  • Praktisk øving på rigging

  • Spotteteknikker

  • Ferdighets- og egenvurderingstest


Pris:

  • For deltakere på pågående kurs hos oss og tidligere deltakere som har gått minst to semestre: 150 kr.

  • For eksterne: 300 kr.


Selve Flykortet vil utstedes digitalt. Last dette ned til mobilen slik at det alltid er tilgjengelig.

Book plass
Rigging.jpg
FLYKORTET: About
bottom of page